poštové holuby

2014

Kompletné pretekové výsledky nájdete na stránke:

www.mypigeons.eu/sk/results/2014/o-38-kdtvr-saris/

Vyhľadávanie