poštové holuby

Sadki vs. Žary

01.06.2018 02:17

Vstupujeme do druhého mesiaca sezóny a malo by to vyzerať tak, že štart všetkých OZ, aj napriek nedohode na spoločnej preprave, už bude konečne spoločný.

Oproti predchádzajúcej sezóne keď sme leteli Žary, sme si na r. 2018 dali do plánu vypúšťacie miesto Sadki. Keď si preskúmame plusy a mínusy oboch miest, ľahko prídeme na to, prečo tomu tak je.

Sadki majú tieto plusy:

+ väčšie kilometrové rozpätie v rámci regiónu 

+ dlhšia trasa odvozu na vypúšťacie miesto

+ dlhšia doba dopravy na vypúšťacie miesto

+ skoršie košovanie

Toto sú len niektoré plusy vypúšťacieho miesta Sadki. Isto sa nájdu aj iné, o ktorých však vedia len tí, ktorí toto miesto vybrali.

Určite je príjemné začínať košovanie o 04:30 hod., veď holuby z toho majú radosť. A chovatelia, ktorí musia vstávať o 03.00 hod., ešte väčšiu.

Zhrnutie: lacnejšia doprava, kratšia cestovná doba, lepšia príprava holubov na pretek, spokojnosť chovateľa.... 

K tomu si ešte jedno OZ vezie svoje holuby samostatne. Ostáva len veriť, že sa autá stretnú na štarte a že preteky budú spoločné.

Pokračujme teda v dobrých rozhodnutiach aj na budúci rok.

 

   

    

Vyhľadávanie